P. Leopold Benáček a jeho činnost v Orlu

P. Leopold Benáček se ihned po příchodu do Olešnice zapojil do práce v Orlu, který se již několik let zdárně rozvíjel. P. Leopold Benáček za svého působení v Olešnici vykonával v letech 1925-1931 funkci starosty Orla, v následujících letech pak funkce pokladníka a vzdělavatele. Byl členem obecního a okresního zastupitelstva. Jeho zásluhou byl Orel v Olešnici zachován i po okupaci až do konce roku 1941. Po rozpuštění Orla pracovali členi Orla pod hlavičkou Společnosti Katolického domu. Po skončení války pronajal P. Benáček Orlu farskou louku Pod horkou, aby zde mohli Orli veřejně vystupovat.

Na jeho počest se od roku 2000 v Olešnici každoročně v květnu konají celostátní orelské závody v přespolním běhu nazvané Memoriál P. Leopolda Benáčka.

Životopis P. Leopolda Benáčka

Narodil se 14. listopadu 1901 v Martinkově u Moravských Budějovic, bohosloví vystudoval v Brně, kde byl 5. července 1924 biskupem Dr. Norbertem Kleinem posvěcen na kněze. V duchovní správě působil od 1. srpna do 31. prosince 1924 v Dolních Loučkách u Tišnova, od 1. ledna 1925 pak trvale v Olešnici jako kooperátor. Roku 1931 vykonal zkoušku profesorskou na střední škole, zůstal však dále v duchovní správě a na přání a důtklivé žádosti konkurenčního výboru i farníků podal žádost o zdejší faru. Instalace 21. olešnického faráře se konala na velikonoční pondělí 2. dubna 1934 odpoledne. Zúčastnili se členové obecních zastupitelstev všech obcí farnosti a veliké množství věřících, takže slavnost se stala významnou náboženskou manifestací. Poněvadž p. děkan byl nemocen, delegoval bývalého faráře Františka Soukala, aby nového faráře instaloval.

V Olešnici provedl mnoho změn. Protože byl na přání patronů (kunštátských hrabat) kostel zasvěcen sv. Leopoldu a farníci stále drželi poutˇna sv. Vavřince požádal jménem farníků sv. Otce Pia XII. o změnu patroncia. V letech 1942-48 došlo k velkým úpravám vnitřku kostela. Olejové malby, které nedovolily kostelním zdím dýchat byly otlučeny, kostel omítnut a vymalován. Kolem oken byly namalováni čeští světci. Na hlavním oltáři byly umístěny obrazy ze života sv. Vavřince. Nádvoří u kostela bylo celé vydlážděno zbouráno staré divadlo, zbudováno nové zábradlí a socha sv. Václava.

V roce 10. ledna 1947 byl jmenován bystřickým děkanem se sídlem v Olešnici. P. Benáček byl 13. září 1950 byl zatčen a odvezen do internačního tábora v Želivě. Dne 5. července 1951 odvezen do Hájku. Následně byl odsouzen okresním soudem v Kladně na 6 měsíců nepodmíněně. Trest nastoupil 10. dubna 1953 v Kutné Hoře. Po amnestii 4. května 1953 byl propuštěn a musel nastoupit na Státní statek Andělka u Frýdlantu v Čechách. Od května 1954 pracoval v obchodním domě Petrov v Brně jako skladník. Od roku 1958 do roku 1963 jako průvodčí tramvaje také v Brně. V tomto roce mu byl vrácen státní souhlas a 16. prosince nastoupil jako kněz do farnosti Nosislav u Židlochovic. Olešnici měl jako kněz a jako občan stále zakázanou. Do Olešnice zavítal na krátkou návštěvu až v roce 1968 v době Pražského jara. Po smrti 19. července 1977 mu bylo splněno jeho přání být pochován mezi farníky na olešnickém hřbitově.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky