Po listopadu 1989

Orel v Olešnici po listopadu 1989

Dne 30. 6. 1991 se konala v Olešnici ustavující schůze Československého Orla. Byla obnovena činnost. Starostou se stal Miroslav Blaha, jednatelem František Bednář, hospodářem Josef Stejskal. Jednota je začleněna do župy Dr. Jana Ev. Kreka (zakladatel jihoslovanského Orla a vůdce slovinských katolíků) společně s Boskovicemi a Drnovicemi. Společnosti katolického dobu byl v roce 1992 navrácen Katolický dům. V tomto roce se Olešnická jednota zúčastnila pouti na Sv. Hostýn a X. sjezdu Československého Orla v Brně. V roce 1994 došlo k rozdělení republiky a organizace byla přejmenována na Orel. Dne 7. května 1994 byla uspořádána orelská pouť na Vítochov a 21. srpna na Sv. Hostýn.

Při přiležitosti druhé návštěvy Sv. Otce České republiky ve dnech 20.-22. května 1995 Ústřední výbor Orla požádal místní organizaci o pořadatelskou službu. Mnoho členů olešnického Orla se zúčastnilo pontifikální mši svaté spojené se svatořečením blahoslavených Jana Sarkandra a Zdislavy z Lemberka. Konaly se poutě na Sv. Hostýn a Vítochov. Významnou událostí v činnosti Orla byl vstup 30 mladých členů v březnu 1996.

Odhalení pamětní desky

Desátého listopadu 2001 byla slavnostně odhalena pamětní deska na Orlovně na počest děkana P. Leopolda Benáčka, od jehož data narození uplynulo sto let. Hostem na slavnosti byl arcibiskup Mons. Karel Otčenášek, vzdělavatel Orla. Zúčastnil se i starosta Orla br. Stanislav Šustr.Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky