Historie Orla v Olešnici


Dějinám olešnické jednoty, jejíž kořeny musíme hledat v dobách císaře pána, nescházejí zvraty korespondující s pohnutými dějinami národa. Dvě světové války, dvě totality. Přesto nebo právě proto je zajímavé sledovat dění od založení Orla po současnost.

Mezi výraznými osobnostmi, kteří se zasloužili o rozkvět Orla vyniká postava P. Leopolda Benáčka, které je věnována samostatná kapitola.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky